CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ:

  • Trà: Thời gian tối đa 3 ngày sau khi nhận hàng,
  • Điều kiện bao bì nguyên vẹn, không nhàu nát hay dơ bẩn.
  • Giá trị hoàn trả 30%
  • Giá Trị bù trừ (đổi trà khác): 70%
  • Trà cụ: Thời gian tối đa 7 ngày sau khi nhận hàng
  • Điều kiện: sản phẩm nguyên vẹn, không sứt mẻ trầy xước.
  • Giá trị hoàn trả 50%
  • Giá Trị bù trừ (đổi sản phẩm khác): 70%
    (% trừ lại là chi phí vận hành, cơ hội, bao bì, nhân viên phục vụ, công khai ấm lại….)