Sự khác nhau giữa “Tôi thích bạn” và “Tôi yêu bạn”

Sự khác nhau giữa “Tôi thích bạn” và “Tôi yêu bạn”
Một ngày kia, tôn giả A Nan Đà thỉnh thị hỏi Đức Phật:
“Bẩm Đức Thế Tôn, chúng sanh vẫn cuồng quay với tình yêu nhưng dường như chưa có một giải thích rõ ràng về tình yêu. Vậy bẩm Đức Thế Tôn tình yêu là gì?”
” Này A Nan Đà, khi Thầy thích hoa, Thầy chỉ ngắm chúng, hái chúng. Nhưng khi Thầy yêu hoa, Thầy sẽ tưới nước chăm sóc chúng mỗi ngày và không nỡ làm chúng tổn thương”

Xin thôi những đau thương
Và hóa giải chua cay bằng những điều hiện có
Như vị chua của chanh khiến ta nhăn nhó nhưng biết thêm đường là mầu nhiệm lúc hè qua
Vũ trụ thật bao la
Đời ta quá ngắn ngủi
Như mây treo đầu núi
Lững lờ nhẹ bay…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button