Author Archives: Doan Thao

Sự khác nhau giữa “Tôi thích bạn” và “Tôi yêu bạn”

Sự khác nhau giữa “Tôi thích bạn” và “Tôi yêu bạn”Một ngày kia, tôn giả A Nan Đà thỉnh thị hỏi Đức Phật:“Bẩm Đức Thế Tôn, chúng sanh vẫn cuồng quay với tình yêu nhưng dường như chưa có một giải thích rõ ràng về tình yêu. Vậy bẩm Đức Thế Tôn tình yêu là […]

PHA MỘT ẤM TRÀ XANH THIỆT LÀ NGON

Làm chuyện gì cũng cần sự chú tâm mới đem lại kết quả như mong muốn;Pha trà cũng vậy, ngoài nước sạch, trà sạch là hai yếu tố quan trọng nhất thì kỹ thuật cần nắm vững là yếu tố nhiệt độ và thời gian,70-80 độ c là nhiệt độ thích hợp để pha dòng […]

Call Now Button